ქვეყნები, სადაც ყველაზე ძვირია ბავშვთა მოვლა

ბავშვების ზრუნვაზე გასაწევ ხარჯებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ მშობლების ბიუჯეტში. საინტერესოა თუ როგორ განსხვავდება დახარჯული თანხის მოცულობა იმის მიხედვით, თუ სად ვცხოვრობთ.

წვდომა მაღალი ხარისხის ბავშვთა ზრუნვის მიდგომებზე შესაძლოა აღმოჩნდეს ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი, რაც განსაზღვრავს განაგრძობენ თუ არა მომუშავე დედები საკუთარ კარიერას. ცოტა ინფორმაცია მოიძებნება იმ მამაკაცთა რიცხვის შესახებ, რომლებიც მათავარ როლს ითავსებენ ბავშვის აღზრდაში.

ეს ერთ-ერთი მოცემულობაა, რაც ხელს უწყობს გენდერული უთანასწორობის გაღრმავებას.

OECD-მა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამოიკვლია ბავშვების ზრუნვაზე გაწეული ხარჯები სხვადასხვა ქვეყნებში და მნიშვნელოვანი განსხვავებები აღმოაჩინა.

ქვეყანა, სადაც ბავშვის მოვლა ყველაზე ძვირი ჯდება ახალი ზელანდიაა. 2017/2018 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით წყვილს, რომელსაც ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ჰყავთ საკუთარი შემოსავლების 37.3% ბავშვთა მოვლაზე უწევთ დახარჯვა. დამატებით მსოფლიოში მხოლოდ სამი ქვეყანაა, სადაც წყვილებს საშუალო ხელფასის 30%-ზე მეტი ბავშვთა მოვლაზე მიდის: ავსტრალია (31.1%), აშშ (33.2%) და დიდი ბრიტანეთი (35.7%).

რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, სადაც ბავშვების მოვლაზე მშობლები შემოსავლების ყველაზე ცოტას ხარჯავენ არიან ჩეხეთის რესპუბლიკა 2,6% და სამხრეთ კორეა 3%. აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ ამ ქვეყნებში სახელმწიფო აქტიურად არის ჩართული ბავშვთა აღზრდაში და ხშირად ასუბსიდირებს მათ ჯანმრთელობის მოვლას, განათლების მიღებას და აშ.

წყარო: WEFORUM.ORG

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.