სჯობს იყო ის, ვინც ხარ | Harvard Business Review

ახალი სამსახურის დაწყებისას, მოლაპარაკებისას თუ კლიენტთან შეხვედრისას ჩვენ ვცდილობთ კარგი  პირველი შთაბეჭდილება დავტოვოთ.  განსაკუთრებით კი…