ბილაინი აბონენტებს ახალ ხმოვან პაკეტებს სთავაზობს

ბილაინი აბონენტებს ახალ ხმოვან პაკეტებს სთავაზობს, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია 7, 14 და 30 დღის განმავლობაში.

ახალი 7 დღიანი ხმოვანი პაკეტი: 150 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან ₾3

ახალი 14 დღიანი ხმოვანი პაკეტი: 300 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან ₾5

ახალი 30 დღიანი ხმოვანი პაკეტი: 150 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან ₾5

ხსენებული ხმოვანი პაკეტების აქტივაცია შესაძლებელია USSD კოდით, MyBeeline App-ით, ბილაინის ვებგვერდიდან და თვითმომსახურების ტერმინალით (ბილაინის მაღაზიებში).

ბილაინი მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა მოთხოვნაზე მორგებული პროდუქტების ფართო არჩევანს, რომელთა მიზანია აბონენტებს გაუმარტივოს ყოველდღიური საჭიროებების მოგვარება, იქნება ეს სამსახურებრივი, ოჯახური თუ განათლების, ისევე როგორც აძლევს გართობის, თავისუფალი დროის გატარებისა და ჰობის რეალიზების შესაძლებლობებს.