როგორ შეფასდებიან სკოლის მოსწავლეები – მინისტრის ბრძანება

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით შეიცვალა მოსწავლეთა შეფასების წესი, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმით იყო განსაზღვრული.

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოქმედი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრში მოსწავლის შეფასების და 2019-2020 სასწავლო წელს მოსწავლის წლიური შეფასების განხორციელების წესი:

ბრძანების გადმოწერა შეგიძლიათ ამ ბმულით.