2021 წლის იანვარში საქართველოს შიდა ექსპორტი 16.2%-ით შემცირდა

2021 წლის იანვარში საქართველოდან ექსპორტირებულია 224.4 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ადგილობრივი წარმოება, რაც წინა წელთან შედარებით 16.2%-ით ნაკლებია, აცხადებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი).

Credits to Agenda.ge

შიდა ექსპორტის წილმა (ადგილობრივი წარმოების საქონლისა და მომსახურებების ექსპორტი, მათ შორის უცხოური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც არსებითად შეიცვალა ადგილობრივი გადამუშავების შედეგად) მთლიან ექსპორტში შეადგინა 74,1%, 166,4 მილიონი აშშ დოლარი, რაც 2020 წლის იანვარის მაჩვენებელზე 6,4% -ით ნაკლებია.
მთავარი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ:

  1. ბულგარეთი ($26.7 მლნ)
  2. ჩინეთი ($25.3 მლნ)
  3. თურქეთი ($20.6 მლნ)

2020 წლის იანვარ-ივნისში სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა საექსპორტო პროდუქტების სიაში პირველი ადგილი დაიბრუნეს, შეადგინეს მთლიანი ექსპორტის 30,8%, 332,4 მილიონი აშშ დოლარი.

2021 წლის იანვარში სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა საექსპორტო პროდუქტების სიაში პირველი ადგილი დაიბრუნეს, შეადგინეს 49,7 მილიონი აშშ დოლარი, მთლიანი ექსპორტის 29,9%.

ფეროშენადნობების ექსპორტმა 23,3 მილიონი დოლარი შეადგინა და მათი წილი მთლიან ექსპორტში 14%-ია. მესამე ადგილი დაიკავა ბუნებრივი ან ხელოვნური მინერალებისა და გაზიანი წყლების ექსპორტმა, რომელთაც მთლიანი ექსპორტის 5.3%, 8.8 მილიონი მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა.