სეს: სავაჭრო ობიექტები, რომლებსაც მუშაობის გაგრძელების უფლება აქვთ

სურსათის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის, ზურაბ ჩეკურაშვილის 20 მარტის ბრძანებით ცნობილი გახდა იმ სავაჭრო ობიექტების სია, რომლებსაც ახალი კორონავირუსის მიუხედავად მუშაობის გაგრძელება შეუძლიათ.

სიას უცვლელად გთავაზობთ:

 • სურსათის/ცხოველთა საკვების საცალო/საბითუმო ვაჭრობის ობიექტები (მაღაზიები, საბითუმო/საბაჟო საწყობები, აგრარული ბაზრები);
 • სურსათის სამაცივრე მეურნეობები;
 • სურსათის წარმოება/გადამამუშავებელი საწარმოები (მათ შორის, პურ- ფუნთუშეულის საცხობები, ცხოველთა სასაკლაოები (სააგენტოსთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე);
 • საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, მხოლოდ მიწოდების სერვისით;
 • ცხოველის საკვების გადამამუშავებელი საწარმოები;
 • სურსათის/ცხოველთა საკვების დისტრიბუტორები (მათ შორის, იმპორტიორები);
 • ვეტერინარული კლინიკები;
 • ცოცხალი ცხოველების ბაზრები/ბაზრობები;
 • ცხოველთა ფერმები;
 • ვეტერინარული აფთიაქები/ვეტერინარული პრეპრატების საბითუმო ვაჭრობის ობიექტები;
 • ზოომაღაზიები;
 • პესტიციდებისა და აგროქიმიქატების აღიარებული საცალო/საბითუმო ობიექტები;
 • სურსათის/ცხოველთა საკვების ლაბორატორიები;
 • საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიები.

ამასთან, სეს-მა ყველა ბიზნესოპერატორს, რომლებიც განაგრძობენ მუშაობას, მისცა დეტალური მითითებები, თუ რა ზომები უნდა დაიცვან ადგილზე მუშაობისას, ან სახლში მიტანის სერვისის განხორციელებისას.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.