ისტორიული წრებრუნვა – საქართველო და რუსეთი

ავტორი: ნინი თურქია საქართველოს თანამედროვე ისტორიას მუდმივად რუსეთის იმპერიალისტური მისწრაფებები სდევს თან და, დიდძალი ძალისხმევის…