რამდენი მოქალაქე ჰყავს საქართველოს 2020 წლის იანვრის მონაცემებით

Photo by Kyrylo Kholopkin

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2020 წლის 1 იანვარის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3.7 მილიონია. აღნიშნული მონაცემი 0.2%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

საქართველოს რეგიონები მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით, შემდეგნაირად გამოიყურება:

 1. ქ. თბილისი – 1.2 მილიონი
 2. იმერეთი – 0.48 მილიონი
 3. ქვემო ქართლი – 0.43 მილიონი
 4. აჭარა – 0.35 მილიონი
 5. სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 0.31 მილიონი
 6. კახეთი – 0.31 მილიონი
 7. შიდა ქართლი – 0.26 მილიონი
 8. სამცხე-ჯავახეთი – 0.15 მილიონი
 9. გურია – 0.11 მილიონი
 10. მცხეთა-მთიანეთი – 0.09 მილიონი
 11. რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი – 0.02 მილიონი

საქართველოს მოსახლეობის 59% საქალაქო ტიპის დასახლებაში ცხოვრობს. ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის 52.5% კი ქვეყნის დედაქალაქშია თავმოყრილი.

აღსანიშნავია, რომ გაიზარდა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა და 2020 წლის 1 იანვრისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი მამაკაცებისთვის 69.8 წელია, ხოლო ქალებისთვის 78.4.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.