ეროვნულმა ბანკმა ფინანსური განათლების ბროშურები შეიმუშავა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან ერთად ახალგაზრდებისთვის ფინანსური განათლების ბროშურები შეიმუშავა.

Photo Credits to NBG

ბროშურები მომხმარებელს დაეხმარება სწორი ფინანსური გადაწყვეტილების მიღებისა და ფინანსური კეთილდღეობის მიღწევისთვის აუცილებელი ცოდნა და უნარები შეიძინონ და განივითარონ.

ეროვნული ბანკის მიერ შექმნილი ბროშურები ათ ძირითად თემატურ საკითხს მოიცავს: დაზოგვა და დეპოზიტები, დაზღვევა, თაღლითური სქემები და უსაფრთხოება, მომხმარებლის უფლებები და პასუხისმგებლობები, პირადი ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი და გადასახადები, სესხება და მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობები, ფასიანი ქაღალდები და საფონდო ბირჟა, ფინანსური სისტემა და ფინანსური შუამავლები, ფული და ვალუტა.

ფინანსური განათლების ბროშურების ძირითად სამიზნე აუდიტორიას სტუდენტები წარმოადგენენ, თუმცა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი. ბროშურების ელექტრონული ვერსიები უკვე მზადაა სტამბური წესით ბეჭდვისთვის, ამჟამად კი ეროვნული ბანკის ვებგვერდზეა განთავსებული.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.