საქსტატი: რეზიდენტი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 37,2%-ით შემცირდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ადგილობრივი ტურიზმის 2020 წლის მეორე კვარტლის სტატისტიკა გამოაქვეყნა.

საქსტატის მონაცემებით, 2020 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 37,2%-ით შემცირდა და 596,5 ათასით განისაზღვრა. რაც შეეხება საქართველოს ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურ რაოდენობას, წინა წლის აღნიშნული პერიოდთან შედარებით, 2020 წლის მეორე კვარტალში აღნიშნული მონაცემიც შემცირებულია, 39,2%-ით და 675,7 ათასს შეადგენს.  

სტატისტიკის მიხედვით, 2020 წლის მეორე კვარტალში ვიზიტორების 40,7% ქ. თბილისის მაცხოვრებელია, ამას გარდა ვიზიტორთა 50,5% არის ქალი, ხოლო ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი (39,1%) 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაზე მოდის. 

აღსანიშნავია, რომ საქსტატის მონაცემები ასევე მოიცავს ვიზიტორების მიერ მოგზაურობისას გაწეულ ხარჯებსაც, რომელიც 2019 წლის გასულ პერიოდთან შედარებით 25,2%-ით არის შემცირებული. შესაბამისად, 2020 წლის მეორე კვარტალში ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა 89,2 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ხოლო რაც შეეხება ვიზიტზე გაწეულ საშუალო ხარჯს, აღნიშნული მონაცემი 23,2%-ით გაზრდილია და 132,0 ლარს შეადგენს.