Girls Gone International đŸ‡łđŸ‡± თამარ áƒŸáƒŁáƒŸáƒŁáƒœáƒáƒ«áƒ”

áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜Â  áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ˜ უნივერსიჱეჱის სამართლის სკოლა დაამთავრა და სწავლა  ნიდერლანდებჹი, როჱერდამის უნივერსიჱეჱის სამეწარმეო და საკორპორაáƒȘიო სამართლის სამაგისჱრო პროგრამაზე გააგრძელა. სწავლის პერიოდჹი áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ იყო ბევრ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒšáƒ˜, მათ ჹორის, საერთაჹორისო იმიჱირებულ სასამართლო პროáƒȘესებჹი, სჱაჟირებებსა და სამართლის კლინიკაჹი.

მისთვის, როგორáƒȘ კორპორაáƒȘიული იურიქჹიქ საერთაჹორისო გამოáƒȘდილების უმეჱესი ნაწილი უკავჹირდება მკაáƒȘრად რეგულირებულ áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒĄ (ნიდერლანდებჹი). თუმáƒȘა, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ჰჄონდა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ ემუჹავა საჯარო áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒšáƒ˜, Â áƒ˜áƒœáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒŁáƒš და მდგრადი განვითარების საინვესჱიáƒȘიო áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ–áƒ”.

ამჟამად, Â áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒšáƒ˜áƒ áƒ“áƒáƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜. კერძოდ, იურიქჹიქ პოზიáƒȘიაზე საერთაჹორისო საინვესჱიáƒȘიო Ⴠონდ ILX Fund–ჹი. ამსჱერდამჹი, რომელიáƒȘ ისეთ საერთაჹორისო áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ ინსჱიჱუჱებთან ერთად, როგორებიáƒȘაა EBRD, ADB, IFC, FMO და ა.ლ.,  აჼორáƒȘიელებს ინვესჱიáƒȘიებს განვითარებად Ⴤვეყნებლი ოთჼი ძირითადი მიმართულებით: კლიმაჱის áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ (Climate Finance), მათ ჹორის, განაჼლებადი ენერგია, მდგრადი áƒ˜áƒœáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ, ინკლუზიური áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ, და áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ მეურნეობა. თამარ áƒŸáƒŁáƒŸáƒŁáƒœáƒáƒ«áƒ”Â  ამ áƒ€áƒáƒœáƒ“áƒ˜áƒĄ იურიდიული პროáƒȘესების გამართულობას და კანონთან ჹესაბამისობას áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒĄ.

მუჹაობის პარალელურად, თამარი Executive MBA (ბიზნესის ადმინისჱრირების) პროგრამაზე სწავლობს ამსჱერდამის უნივერსიჱეჱჹი.

თამარ, რამ  განსაზჩვრა ჹენი áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ არჩევანი?

სწავლის პერიოდჹი ლეძენილმა გამოáƒȘდილებამ დამარწმუნა, რომ კორპორაáƒȘიული სამართლის მიმართულება áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ ყველაზე საინჱერესოა.

კორპორაáƒȘია და კომერáƒȘიული სივრáƒȘე არიქ ინოვაáƒȘიების ეპიáƒȘენჱრი, სადაáƒȘ მუდმივად იგრძნობა პროგრესი, და ჹესაბამისად, სამართლებრივი ჩარჩო და რეგულაáƒȘიები ვითარდება მზარდ ინოვაáƒȘიურ, თუ áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ  პროáƒȘესებთან ერთად. ეს განსაკუთრებით ეჼება áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒŁáƒ  (Impact Investment) áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒĄ, სადაáƒȘ მდგრადი განვითარების და áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ რეგულაáƒȘიები ყოველდჩიურად áƒŁáƒ€áƒ áƒ და áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱ გამჭვირვალობას და კანონთან ჹესაბამისობას მოითჼოვს, რაქაáƒȘ ემაჱება áƒȘáƒ˜áƒ€áƒ áƒŁáƒšáƒ˜ áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ რეგულაáƒȘიები, რომლებიáƒȘ რეგულირებულ áƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒĄ კიდევ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱ áƒ©áƒáƒ áƒ©áƒáƒĄ უწესებს.

კორპორაáƒȘიული იურიქჹიქ მთავარი გამოწვევაა მუდმივ áƒȘვლილებებთან ადაპჱაáƒȘია და სამართლებრივი ნორმების იმგვარი ინჱერპრეჱაáƒȘია, რომლის საჹუალებითაáƒȘ, áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒáƒ“ მიიჩწევა კომერáƒȘიული, თუ სჼვა სჱრაჱეგიული მიზანი.

ეს პროáƒȘესი მომწონს, რადგან მუდმივად მიწევს დავიáƒȘვა ბალანსი: ბიზნესის განვითარება წარმოუდგენელია სწორი სამართლებრივი áƒ©áƒáƒ áƒ©áƒáƒĄ გარეჹე, თუმáƒȘა, სამართალი არ უნდა იჄáƒȘეს ინოვაáƒȘიიქა და მდგრადი განვითარების áƒšáƒ”áƒ›áƒáƒ€áƒ”áƒ áƒźáƒ”áƒ‘áƒ”áƒš გარემოებად.

ჹენი აზრით, რა არიქ იქ, რითაáƒȘ  გამოირჩევი სჼვა ჹენი საერთაჹორისო გამოáƒȘდილების მჄონე  კოლეგებისგან? რაქ აკეთებ განსჼვავებულად? რაჱომ áƒšáƒ”áƒáƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒĄ ჰოლანდიელებმა  Ⴤართველ გოგოზე არჩევანი?

ვჀიჄრობ, ამ áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜ მჼოლოდ სამართლებრივი áƒȘოდნა და უნარები საკმარისი არ არიქ.

მნიჹვნელოვანია, გჯეროდეს იმ კომერáƒȘიული, თუ სჱრაჱეგიული მიზნების, რომლებსაáƒȘ ემსაჼურები, და Â áƒ›áƒ˜áƒ’áƒáƒ©áƒœáƒ“áƒ”áƒĄ, რომ ჹენი გუნდის სჼვადასჼვა áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒ˜áƒĄ მჄონე წევრებთან ერთად Ⴤმნი ჩირებულ áƒžáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒąáƒĄ, რომელიáƒȘ áƒȘვლის და აუმჯობესებს ადამიანების ყოველდჩიურობას.

მე áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ“áƒáƒœ ვარ, ჹესაბამისად, კარგად ვიáƒȘი, რაქ ნიჹნავს áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ  და  ჩვენი მსგავსი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ (ეკონომიკური კუთჼით) თითოეული ინვესჱიáƒȘია, რომელსაáƒȘ ჩვენ ვაჼორáƒȘიელებთ ამ áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ განვითარებისთვის. ამ საჭიროებების áƒȘოდნა მეჼმარება,  უკეთ გავითავისო, რამდენად მნიჹვნელოვანია ინვესჱიáƒȘიების ამ მიმართულებით მობილიზაáƒȘია.

ამის გარდა, áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ სამართლებრივი ნორმები არიქ ერთ-ერთი ინსჱრუმენჱი, რომლის საჹუალებითაáƒȘ მიიჩწევა კომერáƒȘიული და სჱრაჱეგიული მიზანი. ჹესაბამისად, áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ კანონთან ჹესაბამისობა არიქ არა თვითმიზანი, არამედ ბიზნესის მართვის სამართლებრივი და ეთიკური გზა. ამიჱომ, ყოველთვის ვáƒȘდილობ, ჩემი áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ჹესრულებისას, გავითვალისწინო კომპანიის სჱრაჱეგია, რომ სამართლებრივმა ჩარჩომ კი არ áƒšáƒ”áƒáƒ€áƒ”áƒ áƒźáƒáƒĄ, არამედ გააუმჯობესოს საოპერაáƒȘიო, áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜, თუ კომერáƒȘიული პროáƒȘესები და ჹეამáƒȘიროს რისკები.

როგორია ჹენი მუჹაობის სპეáƒȘიჀიკა, რიჱმი?

ვáƒȘდილობ, ყველა კომერáƒȘიულ პროáƒȘესჹი, თუ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒšáƒ˜ თავიდანვე ვიყო áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜, რადგან ადრეულ ეჱაპზე განვსაზჩვრო და ჹევამáƒȘირო სამართლებრივი რისკები.

ამას გარდა, áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒáƒ“ ვიყენებ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მენეჯმენჱის პრინáƒȘიპებს, რაáƒȘ მეჼმარება áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ სწორად მართვაჹი, რომ არ გადავუჼვიო სჱრაჱეგიულ მიზანს და დრო ოპჱიმალურად გამოვიყენო.

ასევე, ყოველდჩიურად ვამოწმებ საკანონმდებლო სიაჼლეებს, ნიდერლანდების, და ჼჹირად, ევროკავჹირის Ⴠარგლებლი ყველა იმ მიმართულებით, რომელიáƒȘ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ბიზნეს ეჼება. თვალს ვადევნებ პოლიჱიკურ და ეკონომიკურ პროáƒȘესებს განვითარებადი ეკონომიკის Ⴤვეყნებლი, რადგან ამას პირდაპირი გავლენა áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ საინვესჱიáƒȘიო სჱრაჱეგიაზე. ამას გარდა, ვáƒȘდილობ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ კურსჹი ვიყო იმ პოლიჱიკური პროáƒȘესების, რომელიáƒȘ მჼარს უჭერს ევროპული და áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ კაპიჱალის მობილიზებას განვითარებად Ⴤვეყნებლი.

რა არიქ ჹენი Â áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ ყველაზე დიდი სირთულე?

როგორáƒȘ აჩვნიჹნე, ჩვენ áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒŁáƒ  áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒšáƒ˜ რეგულაáƒȘიები და სჱანდარჱები განსაკუთრებით áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒáƒ“ იáƒȘვლება და მოითჼოვს უპრეáƒȘედენჱო გამჭვირვალობას. ერთ-ერთი გამოწვევაა, რომ ვიყო ამ პროáƒȘესებთან აჼლოს და ჹევამáƒȘირო ჩვენი საინვესჱიáƒȘიო და საოპერაáƒȘიო რისკები.

მეორე სამართლებრივი გამოწვევა არიქ რისკები, რომლებიáƒȘ თან აჼლავს განვითარებად  Ⴤვეყნებლი ინვესჱიáƒȘიაქ, რადგან ეს ქáƒȘდება ევროკავჹირის áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜áƒĄáƒ“áƒ˜áƒ„áƒȘიაქ და ამდენად, კანონთან ჹესაბამისობის სჱანდარჱები განსჼვავებულია.

ეს ორი გამოწვევა კი ალბათ áƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ პირადად áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ მთავარ სირთულეს, რომ ლევძლო საინვესჱიáƒȘიო და საოპერაáƒȘიო გუნდის სამართლებრივი მჼარდაჭერა ისე, რომ სამართლებრივი ჩარჩო მათთვის áƒšáƒ”áƒ›áƒáƒ€áƒ”áƒ áƒźáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ გარემოება არ გაჼდეს.

მიუჼედავად სირთულეებისა, თითოეული ჩვენ მიერ განჼორáƒȘიელებული ინვესჱიáƒȘია განვითარებადი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მჼარდასაჭერად áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ არიქ მოჱივაáƒȘია, რომ ჹემართებით გავაგრძელო ჩემი áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”.

რამდენად დაáƒȘულია გენდერული ბალანსი იმ კომპანიაჹი სადაáƒȘ მუჹაობ აჼლა?

áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ კომპანიაჹი დაáƒȘულია გენდერული ბალანსი. ჩვენი áƒ“áƒ˜áƒ áƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ—áƒ საბჭოს ორი მესამედი áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ სასარგებლოდ არიქ áƒ“áƒáƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜. ამ მჼრივ, არასოდეს მიგრძნია უთანასწორობა.

რამდენად მნიჹვნელოვანია დროის მენეჯმენჱი? იყო თუ არა რთული ერთ-ერთ  ყველაზე  „დაგეგმილი“ áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ წესებთან თანაáƒȘჼოვრების დაწყება? რა გჼიბლავს ჰოლანდიაჹი? áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜?

დროის სწორი მენეჯმენჱის გარეჹე áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ áƒ©áƒ”áƒ›áƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒšáƒ˜ წარმაჱებით მოჩვაწეობა.

ჩემი კალენდრის სულ მáƒȘირე ჹემდეგი 3 თვე წინასწარ áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ გაწერილი, რომელიáƒȘ ასევე მოიáƒȘავს დროს, დაუგეგმავი საჭიროებებისთვის. ჩემი კალენდარი გამჭვირვალეა ჩემი თანამჹრომლებისთვის. მაგალითად, თუ ჼელჹეკრულებაზე ვმუჹაობ დჩის კონკრეჱულ მონაკვეთჹი, ეს ნიჹნავს, რომ მჼოლოდ გადაუდებელ ჹემთჼვევაჹი ლევძლებ დაუგეგმავ ჹეჼვედრაზე დასწრებას. სამუჹაო დჩის დააჼლოებით ნაჼევარი გამოყოჀილი áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჹიდა და გარე ჹეჼვედრებისთვის, ჼოლო დარჩენილ დროს სამუჹაოს ჹესრულებას ვუთმობ. კვირაჹი ორი საჩამო გათვალისწინებული áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ლეჄáƒȘიებისთვის.

ჩვენი Ⴠონდი áƒ“áƒáƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ საერთაჹორისო პერსონალით,  ამიჱომ არ არიქ სჱანდარჱული ჰოლანდიური სამუჹაო გარემო. მე áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ ვიმუჹაო იმ კულჱურის და áƒ©áƒ•áƒ”áƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გათვალისწინებით, რომელიáƒȘ áƒ©áƒ”áƒ›áƒĄ ჼასიათთან არიქ აჼლოს. ჩემი áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ იდენჱობა ჩემი áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ áƒȘჼოვრების და ეთიკის áƒ’áƒáƒœáƒŁáƒ§áƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜ ნაწილია და ამით ძალიან ვამაყობ. სამსაჼურებრივ ურთიერთობებჹი ძალიან მომწონს ისეთი áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ მიდგომები, როგორიáƒȘ არიქ მოჄნილობა დაუგეგმავ ქიჹუაáƒȘიებჹი, áƒȘვლილებებთან მარჱივად ადაპჱაáƒȘია, იუმორი (განსაკუთრებით სირთულეებთან გამკლავებაჹი), მეგობრული და სოáƒȘიალური კავჹირებით სამსაჼურებრივი ურთიერთობების გამყარება და ა.ლ. ამ ჩირებულებებს თუ ჹევაზავებთ ევროპულ დისáƒȘიპლინასთან და მკაáƒȘრ სამუჹაო ეთიკასთან, ვჀიჄრობ, საუკეთესო გარემო ლეიჄმნება.

საერთაჹორისო გარემოჹი მუჹაობა ითვალისწინებს კულჱურულ áƒ”áƒ™áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒáƒĄ. მე ვáƒȘდილობ ჩემი კულჱურა გავაáƒȘნო áƒ©áƒ”áƒ›áƒĄ უáƒȘჼოელ თანამჹრომლებს და ამავე დროს, მათი კულჱურული áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ“áƒáƒœáƒáƒȘ ბევრს ვსწავლობ.

რომ áƒšáƒ”áƒ’áƒ”áƒ«áƒšáƒáƒĄ დროის უკან დაბრუნება, რაქ ჹეáƒȘვლიდი  და რაჱომ?

მადლობელი ვარ ყველა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ და წინააჩმდეგობის და áƒáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒ áƒĄ ჹევáƒȘვლიდი, მით უმეჱეს, რომ ეს áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ.

რაქ ნიჹნავს ჹენთვის  წარმაჱება და რა არიქ საჭირო დჩეს, áƒȘჼოვრების უკიდეგანოდ áƒáƒ©áƒ„áƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒš ჱემპჹი, წარმაჱების მისაჩწევად?

წარმაჱება არიქ დასაჼული მიზნის თავდაუზოგავი ჹრომით მიჩწევა, რომელსაáƒȘ áƒ›áƒáƒáƒ„áƒ•áƒĄ სარგებელი, როგორáƒȘ პიროვნების განვითარებისთვის, ასევე სჼვა ადამიანებისთვის.

დჩეს წარმაჱების მისაჩწევად მთავარია იდენჱობის áƒšáƒ”áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒ და საკუთარი მიზნების, იდეებისა თუ იდეალების ერთგულება. გლობალიზაáƒȘიიქა და გაáƒȘáƒ˜áƒ€áƒ áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ეპოჄალი დიდია კონკურენáƒȘია. áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒáƒšáƒáƒ’áƒ˜áƒ”áƒ‘áƒ˜ ადამიანურ რესურსს áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒáƒ“ ანაáƒȘვლებენ და ამ გარემოჹი წარმაჱების მისაჩწევად ადამიანებს კიდე áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱი ლემოჄმედებითობა და ინდივიდუალიზმი მოეთჼოვებათ.

კონკურენáƒȘიაქ თან აჼლავს, უამრავი დაბრკოლება, რომელთან გამკლავებასაáƒȘ სჭირდება საკუთარი თავის კარგად ჹეáƒȘნობა, საკუთარი ძლიერი და ქუქჹი მჼარეების áƒȘოდნა, ინდივიდუალიზმი (authentic self), გონებრივი და áƒ€áƒ˜áƒ–áƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ გამძლეობა, წარუმაჱებლობისთვის მუდმივი მზადყოჀნა, თუმáƒȘა ოპჱიმიზმი, გაუმჯობესებისთვის თავდაუზოგავი ჹრომა და, რაáƒȘ ყველაზე მთავარია, რწმენა, რომ არსებობს ჭეჹმარიჱი სიკეთეები, მათ ჹორის სამართლიანობა, რომელიáƒȘ გვარწმუნებს, რომ ჹრომას და კარგ განზრაჼვებს ყოველთვის áƒ›áƒáƒáƒ„áƒ•áƒĄ სასურველი ჹედეგი.

„არა“ როგორáƒȘ დაბრკოლება თუ „არა“ როგორáƒȘ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ?

„არა“ ნიჹნავს áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒáƒ“ გარდაჄმნილ წინააჩმდეგობას.

„არა“ მჼოლოდ მაჹინ ლეიძლება იყოს დაბრკოლება, თუ მას ჩვენ ამის áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ მივáƒȘემთ. მიზნისკენ áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ•áƒáƒĄ და რწმენას, გამოუვალ ვითარებაჹიáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ გვაპოვნინოს გზა, რომელიáƒȘ ამ მიზნამდე მიგვიყვანს.

საერთაჹორისო გამოáƒȘდილების მიჩება და მუჹაობის დაწყება ევროპაჹი Ⴤართველი იურისჱისთვის რამდენად რთულია და რა წინააჩმდეგობების გადალაჼვა მოგიწია?

იურისჱისთვის ეს გზა ალბათ ყველაზე რთულია ბევრი მიზეზის გამო, პირველ რიგჹი, განსჼვავებული áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜áƒĄáƒ“áƒ˜áƒ„áƒȘიებიდან გამომდინარე. კონჱინენჱურ ევროპულ Ⴤვეყნებლი უáƒȘჼო Ⴤვეყანალი მიჩებული საბაკალავრო განათლება, არ áƒ’áƒ•áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ ევროპაჹი გავჼდეთ კვალიჀიáƒȘიური იურისჱები, მიუჼედავად მაგისჱრაჱურის გავლისა.

ნიდერლანდებჹი ადვოკაჱი მჼოლოდ მაჹინ ლეგიძლია გაჼდე, თუ ჰოლანდიურ ენაზე, ნიდერლანდებჹი, ადგილობრივი სამართლის სისჱემის Ⴠარგლებლი მიიჩებ საბაკალავრო განათლებას.

თუმáƒȘა გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. საკორპორაáƒȘიო იურიდიული áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ, იქ მიმართულებაა, რომელჹიáƒȘ საერთაჹორისო განათლების იურისჱებისთვის,  მáƒȘირე, მაგრამ, მაინáƒȘ არსებობს áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜.

ეს ყველაზე დიდი სირთულეა, რომელსაáƒȘ ემაჱება, ჰოლანდიური კომპანიების მოთჼოვნა, რომ სამართლებრივი áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒ ჰოლანდიურ ენაზეáƒȘ ჹესრულდეს.

მესამე სირთულე კი სამუჹაო ვიზასთან არის დაკავჹირებული.

ამ ყველა წინააჩმდეგობასთან გამკლავება არაერთჼელ მომიწია.

ჹენი  კარიერის განმავლობაჹი თუ გჄონია რაიმე უკუსვლა ან დაბრკოლება იმის გამო, რომ Ⴤალი ჟარ?

უკუსვლა არ მჄონია, თუმáƒȘა იჄიდან გამომდინარე, რომ ვარ დედა და ამ მჼრივ ბევრი პასუჼისმგებლობა áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ მიზნის მისაჩწევად გაáƒȘილებით გრძელი და რთული გზის გავლა მიჼდება.  ამ ეჱაპზე, მიწევს ჩემი 40-საათიანი (ჼჹირად მეჱი) სამუჹაო გრაჀიკი ჹევუთავსო ბიზნეს ადმინისჱრირების სამაგისჱრო პროგრამას, ოჯაჼურ ვალდებულებებთან ერთად, რაáƒȘ ძალიან მკაáƒȘრ დისáƒȘიპლინას და áƒ’áƒáƒ›áƒ«áƒšáƒ”áƒáƒ‘áƒáƒĄ მოითჼოვს.

ჹენი აზრით, როგორ ჹეიáƒȘვალა კორპორაáƒȘიალი მუჹაობა ბოლო 5 წლის განმავლობაჹი?

გლობალიზაáƒȘიამ გააჀართოვა საერთაჹორისო ბიზნეს პროáƒȘესები, რამაáƒȘ გამოიწვია მულჱი-áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜áƒĄáƒ“áƒ˜áƒ„áƒȘიული áƒąáƒ áƒáƒœáƒĄáƒáƒ„áƒȘიების ზრდა. ჹესაბამისად, გაიზარდა იურიდიული რისკები. ამ გარემოებების პარალელურად, მკაáƒȘრდება ადგილობრივი და საერთაჹორისო რეგულაáƒȘიები, რაáƒȘ იურისჱების კიდე áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱ áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ გულისჼმობს.

ამ ორმა ურთიერთდაკავჹირებულმა მოვლენამ გამოიწვია  იქ, რომ áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒŁáƒ  áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒšáƒ˜ იურიდიული áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიები ბიზნესწარმოების áƒ’áƒáƒœáƒŁáƒ§áƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜ ნაწილი გაჼდა. ვჀიჄრობ, თუნდაáƒȘ 7-10 წლის წინ áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒŁáƒ  áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒšáƒ˜ იურიდიული მიმართულება áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱად იყო დაჹორებული ბიზნეს პროáƒȘესებს. დჩეს ნათელია, რომ ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი რისკი ბიზნესის სწორ სამართლებრივ მართვაჹია.

ამას გარდა, გაჩნდა ძალიან ბევრი ვიწრო იურიდიული სპეáƒȘიალიზაáƒȘია, როგორიáƒȘ არიქ მაგალითად, მდგრადი განვითარების იურიდიული áƒ”áƒ„áƒĄáƒžáƒ”áƒ áƒąáƒ˜, ენერგეჱიკის იურიქჹი, (áƒ˜áƒœáƒ€áƒ áƒáƒĄáƒąáƒ áƒŁáƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒŁáƒšáƒ˜) მჹენებლობის იურიქჹი, მონაáƒȘემთა დაáƒȘვის იურიქჹი და ა.ლ. რეგულაáƒȘიები იმდენად მკაáƒȘრდება, რომ ჼჹირად დიდ კორპორაáƒȘიებს უწევთ, რომ ერთი ადამიანის იურიდიული რესურსი მთლიანად ერთ კონკრეჱულ რეგულაáƒȘიასთან სამართლებრივი áƒŁáƒ–áƒ áƒŁáƒœáƒ•áƒ”áƒšáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒĄáƒ™áƒ”áƒœ მიმართონ. ასეთია, მაგალითად, დჩეს ევროკავჹირის მდგრად áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒáƒĄáƒ—áƒáƒœ დაკავჹირებული რეგულაáƒȘია (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)).

როგორია ჹენი უაჼლოესი, ჹორეული გეგმები და მიზნები?

ვáƒȘდილობ, ყურადჩება გავამაჼვილო ამჟამინდელ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒáƒ–áƒ” და მოვლენებს წინ არ გავუსწრო. ჩემი áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ იმდენად საინჱერესოა, რომ უაჼლოესი გეგმა არიქ ჩემი áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ áƒȘოდნის და უნარების გაჩრმავება áƒ©áƒ”áƒ›áƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒáƒšáƒ˜.

ჹორეული მიზნები, დიდი ალბათობით, უკავჹირდება áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒš წინსვლას განვითარებადი ეკონომიკის áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜, áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒŁáƒ  áƒĄáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒšáƒ˜. თუ ეს áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ თუნდაáƒȘ 10-15 წლის ჹემდეგ áƒšáƒ”áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ თავის მიზანს და ისევ ჼელს ჹეუწყობს განვითარებად áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, მე ვისურვებდი, რომ ამ პროáƒȘესებთან რაáƒȘ ლეიძლება აჼლოს ვიყო.

რა áƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒáƒĄ მისáƒȘემდი აჼალგაზრდა გოგოებს, რომლებიáƒȘ  სამართლის მიმართულებით აპირებენ კარიერის დაწყებას?

პირველ რიგჹი, áƒ•áƒŁáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒ“áƒ˜ კარგად გაიáƒȘნონ საკუთარი თავი, áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜, სისუსჱეები და áƒ›áƒ˜áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜, რომ დარწმუნდნენ რამდენად არიქ საკორპორაáƒȘიო იურიდიული áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ მათ უნარებთან და ჩირებულებებთან თანჼვედრაჹი.

ეს áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ” საინჱერესო, თუმáƒȘა ძალიან ჹრომაჱევადია. მაგალითად, ასობით გვერდიანი რეგულაáƒȘიების გააზრება, საკორპორაáƒȘიო პოლისების და პროáƒȘედურების ლეჄმნა, მრავალგვერდიანი ჼელჹეკრულებების ანალიზი, ჹედგენა, სამართლებრივ მემორანდუმებზე მუჹაობა, თუ áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒ  ბიზნეს მოლაპარაკებებჹი მონაწილეობა. ეს áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒ მოითჼოვს ძალიან მკაáƒȘრ დისáƒȘიპლინას, და გონებრივ áƒ›áƒ–áƒáƒ“áƒ§áƒáƒ€áƒœáƒáƒĄ უწყვეჱი ანალიზისთვის. რაáƒȘ მთავარია, ამ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒ˜áƒĄ იურისჱებს მოეთჼოვებათ მარჱივ, ბიზნეს ენაზე ვერბალურად და წერილობით განმარჱონ áƒ™áƒáƒ›áƒžáƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒ áƒ˜ სამართლებრივი საკითჼები.

ასევე, საკორპორაáƒȘიო იურიდიული áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ იჄნება, თუ არა საინჱერესო, ეს სრულიად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ ინდუსჱრიაჹი და როგორი საკორპორაáƒȘიო კულჱურის მჄონე კომპანიაჹი გიწევს მუჹაობა; რა არიქ ამ კომპანიის ბიზნეს სჱრაჱეგია; რა ჩირებულებებს áƒ”áƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒ მისი საკორპორაáƒȘიო მართვის სისჱემა; áƒáƒ„áƒ•áƒĄ თუ არა კომპანიას მჼოლოდ კომერáƒȘიული მიზანი (áƒ“áƒáƒ›áƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ—áƒ áƒ„áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒ˜áƒ–áƒáƒȘია), თუ მისი მიზანია, ასევე, ემსაჼუროს საზოგადოებისთვის სასარგებლო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒĄ.

დჩეს აჼალგაზრდების მოზიდვა საერთაჹორისო ბაზარზე რთულია, რადგან მჼოლოდ კომერáƒȘიული სარგებლით და მაჩალი áƒźáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒĄáƒ˜áƒ— მა჊ალკვალიჀიáƒȘიურ და მოჱივირებულ კადრს ვერ დააინჱერესებ. აჼალგაზრდებისთვის მნიჹვნელოვანია, კომპანიის გაáƒȘჼადებული საზოგადოებრივი მიზანი და იქ, თუ რომელ სასარგებლო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒĄ ემსაჼურება კომპანია; როგორია მისი ბიზნეს ეთიკა და საზოგადოებრივი პასუჼისმგებლობა.  ამ მჼრივ ჹეიáƒȘვალა áƒ“áƒáƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ კულჱურა. 5 წლის წინ გასაუბრების პროáƒȘესი ჰგავდა სჱანდარჱულ ინჱერვიუს, რომლის დროსაáƒȘ კანდიდაჱი áƒȘდილობდა თავი მოეწონებინა áƒ“áƒáƒ›áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და ეპასუჼა ყველა დასმული კითჼვისთვის. დჩეს, გასაუბრება დიალოგია, სადაáƒȘ ორივე მჼარე თანაბრად áƒȘდილობს ურთიერთდაინჱერესებას. აჼალგაზრდებს áƒ•áƒŁáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒ“áƒ˜, რომ თამამად დასვან კითჼვები კომპანიის სჱრაჱეგიაზე, პროáƒȘესებზე და áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒáƒ–áƒ”.

ასევე, თუ ამ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒáƒĄ აირჩევენ, ჩემი რჩევა იჄნება, áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒšáƒ˜ და თეორიული áƒȘოდნის დაგროვებასთან ერთად,  ადრეული ასაკიდანვე თვალი ადევნონ ბიზნესის სჼვადასჼვა მიმართულებას, რომ მათთვის საინჱერესო áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ ა჊მოაჩინონ.

მთავარი მინიჹნება კი ალბათ იქ არიქ, რომ ისეთ ბიზნესს დაუკავჹირონ თავიანთი იურიდიული áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”, რომლის მიზნებიáƒȘ მათ ინდივიდუალურ მიზნებს და ჩირებულებებს ემთჼვევა, რადგან ჩირებულებათა თანჼვედრის გარეჹე ასეთი ჹრომაჱევადი და საპასუჼისმგებლო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ჹესრულება ძალიან რთულია.